Tallinn Design House ajakirjas Life in Estonia

Tallinn Design House ajakirjas Life in Estonia

12.09.2017

Äsja ilmunud Life in Estonia kajastab Tallinn Design House tegemisi Eesti disainimaastikul.

Tallinn Design House eesmärgiks on disaini teadvustamine laiemale tarbijaskonnale, disaini rakendamine disainerilt kliendile nii toodete kui teenustena ning pikemas perspektiivis Eesti riigi jaoks kõige vajalikuma – disainerbrändide ekspordivõimekuse arendamine ja tugevdamine.

Life in Estonia on kord kvartalis ilmuv Eestit tutvustav väljaanne, mis kirjutab erinevatest eluvaldkondadest ja on suunatud kõikidele inimestele, kes on Eestist huvitatud.

Vaata Life in Estonia viimast numbrit: https://issuu.com/eas-estonia/docs/life_in_estonia__46